Legislaţie – SC VECTRA SRL

Legislaţie

- Ordinul 536 din 23.06.1997

publicat în MO 140/03.07.1997 prevede: Normele de igienă sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.

- Art.3 lit.b.

Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, precum și de întreținere, în funcție de necesități.

- Legea 100/26.05.1998

Art. 28 art.c. – Agenții economici și celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică.

- Legea 344/31.05.2002